Tag: DEMAK

Tradisi Suronan Warga Sekar Pethak

Dalam Tradisi Suronan, warga dukuh Sekar Pethak dimintai shodaqoh seikhlasnya, dan hasil dari shodaqoh itu oleh Bayan Desa dibelikan...