Ako opraviť Windows Update premenuje všetky tlačiarne na HP M101-M106

click fraud protection

Systém Windows nedávno vydal aktualizáciu systému Windows, z ktorej sú ľudia zmätení. Všetky nainštalované tlačiarne, bez ohľadu na výrobcu, mali v dôsledku tejto nedávnej aktualizácie systému Windows svoje ikony premenované a zmenené na HP LaserJet M101-M106. Používatelia Windows 10, Windows 11 a Windows Server 2002 informovali o tejto zmene. A prinajmenšom v súčasnosti neexistuje žiadne riešenie alebo riešenie tohto problému.

Súčasťou aktualizácie je aj inštalácia aplikácie HP Smart (nie je povinná), ktorá umožňuje tlačiarňam HP skenovať a tlačiť dokumenty, ako aj zdieľať ich s ostatnými používateľmi. Zákazníci stále uvádzajú, že tento problém je pomerne častý a opakuje sa, čo naznačuje, že tento problém ešte nebol vyriešený ďalšou aktualizáciou spoločnosti Microsoft vydanou pred niekoľkými dňami.

Najskoršie sťažnosti, ktoré sme na to našli, boli v neskorších dňoch novembra a dodnes zákazníci hovoria, že je to trochu problematické; najmä pre používateľov s viacerými tlačovými zariadeniami pripojenými k jednému systému alebo LAN (kancelárie a pracoviská).

Nezáleží na tom, či sú tlačiarne káblové, bezdrôtové alebo prepojené cez sieť; tento problém sa týka všetkých tlačiarní od iných výrobcov ako HP, ktoré sú rozpoznané v systéme Windows 11. Viacerí používatelia systému Windows tiež tvrdili, že systém nainštaluje príslušný ovládač tlačiarne bez ich súhlasu, a to aj vtedy, keď k tlačiarni akéhokoľvek druhu nie je fyzicky pripojené.

Obsahskryť
Ktoré zariadenia sú ovplyvnené?
Čo sú to metadáta?
Kde sú prítomné metaúdaje zariadenia?
Windows Update premenuje všetky tlačiarne na HP: Fáma alebo fakt?
Ovplyvní zmena názvu výkon tlačiarne?

Ktoré zariadenia sú ovplyvnené?

Používatelia si všimli, že tento problém sa vyskytuje u všetkých značiek tlačiarní, s výnimkou HP. Všetko tlačiarne HP Zdá sa, že zobrazuje príslušné informácie týkajúce sa príslušného zariadenia. Niektorí ľudia uviedli, že ich počítač nainštaloval ovládač bez ich povolenia alebo dokonca oznam, napriek tomu, že k nemu nemali pripojené žiadne tlačiarne, resp bezdrôtovo.

Aktualizácia systému Windows navyše stiahne aplikáciu HP Smart bez vedomia používateľa. Odborníci uviedli, že tento výskyt môže byť spôsobený rozdielom v metadátach spojených s niektorými tlačiarňami HP Laserjet.

Prečítajte si tiež: Ako pripojiť tlačiareň HP k WiFi | Kompletný sprievodca


Čo sú to metadáta?

Systém Windows dokáže zistiť fyzické špecifikácie pripojených periférnych zariadení, ako je napríklad váš tlačiareň pomocou metadát, čo sú informácie, ktoré dodávatelia, ako napríklad HP, dodávajú Microsoft. Spoločnosť HP poskytla revidované informácie službe Windows Update počas posledného novembrového týždňa.

Služba Windows Update bola pôvodne vyvinutá pre zariadenia od spoločnosti HP, avšak jej počiatočný návrh obsahoval nepresné podrobnosti. Naša hypotéza je, že systém Windows urobil chybu pri identifikácii niekoľkých rôznych tlačiarní ako modelov HP kvôli zámene informácií.


Kde sú prítomné metaúdaje zariadenia?

Metadáta neuvidíte v histórii aktualizácií, pretože nejde o softvérový balík a namiesto toho sa načítavajú priamo zo služby Windows Update. Namiesto toho ho nájdete v a. XML súbor, ktorý sa nachádza v „DeviceMetadataCache“, pretože je tam uložený.

Za predpokladu, že vaša inštalácia systému Windows je chybná, prejdite do časti Zariadenia a tlačiarne ovládacieho panela. V takejto situácii uvidíte, že názvy a symboly všetkých vašich tlačiarní alebo služieb sú súvisiace s tlačou boli zmenené na „HP LaserJet M101-M106“ bez ohľadu na skutočného výrobcu tlačiareň.

Toto je problém s označovaním a identifikáciou; Znamená to, že aj keď sa ikona (y) a názov (názvy) vašej tlačiarne zdajú byť odlišné, skutočná prevádzka tlačiarne sa nezmení. Podľa nášho testovania boli týmto problémom ovplyvnené všetky počítače, ktoré dostali aktualizované informácie z aktualizácií systému Windows dodaných spoločnosťou HP. Nastavenie vlastného počítača s tým vôbec nie je podstatné.

Zámena metadát, ku ktorej došlo v službe Windows Update, má vplyv na všetky služby ponúkané spoločnosťou Microsoft. To zahŕňa Microsoft Print to PDF a XPS Document Writer. Podobne aj iné tlačiarne, ako napr Tlačiareň a skener Canon, budú prezentované aj ako zariadenia vyrábané spoločnosťou HP.

Prečítajte si tiež: Opravené: Problém so skenerom HP nefunguje v systéme Windows 10 [vyriešené]


Windows Update premenuje všetky tlačiarne na HP: Fáma alebo fakt?

Sami sme čelili tomuto problému. Nikdy sme neprepojili tlačiareň s našimi zariadeniami ani so žiadnymi virtuálnymi strojmi, ale teraz vidíme názov tlačiarne HP všade. Okrem toho sa zdá, že chybná identifikácia tlačiarní ako modelov HP spôsobuje, že Microsoft Store nainštaluje aplikáciu „HP Smart“. Je to preto, že systém si myslí, že sa teraz používa tlačiareň HP.

Bez ohľadu na to, či používate alebo nepoužívate tlačiareň alebo zariadenie HP, toto je dôvod, prečo si niektorí z vás mohli všimnúť, že aplikácia HP Smart bola „nedávno“ pridaná do ponuky Štart. Zdá sa, že problém s premenovaním tlačiarní na HP v službe Windows Update je rozšírený; Microsoft však už nesprávne informácie odstránil a teraz spolupracuje s HP na nájdení riešenia aktuálneho problému.


Ovplyvní zmena názvu výkon tlačiarne?

Predvolená tlačiareň naďalej používa chybný ovládač. Zmena ovládača alebo názvu tlačiarne však neovplyvnila výkon tlačiarní. Ako uvádza viacero používateľov na celom svete, tlačiareň naďalej funguje normálne aj napriek tejto náhlej a neočakávanej zmene informácií.

Aplikácia známa ako HP Smart je skutočná a nesmrteľná aplikácia, ktorá nemá žiadne škodlivé úmysly. Bez ohľadu na to sa inštaluje bez povolenia používateľa a bez jeho súhlasu práve vtedy, keď systém Windows stiahne ovládač HP.

Okrem toho premenúva a mení ikony všetkých tlačených zariadení, ktoré sú už pripojené k počítaču. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti neexistuje žiadne riešenie alebo riešenie tohto problému, možno budete chcieť od 27. novembra 2023 upustiť od inštalácie aktualizácií systému Windows. Dôvodom je to, že Microsoft stále pracuje (myslíme si) na vyriešení problému s aktualizáciami HP a ponúka riešenie pre zákazníkov, ktorých sa to týka.

Prečítajte si tiež: Ako pripojiť tlačiareň k notebooku

Uplynul ďalší deň, ale Microsoft nevydal adekvátnu odpoveď na tento problém, ani neoznámil, že poskytol riešenie na zvrátenie tohto problému súvisiaceho s ovládačom. V súčasnosti nie je známe, či úspešne identifikovali a odstránili konkrétnu aktualizáciu, ktorá za to bola zodpovedná. Spoločnosť HP poslala odpoveď, v ktorej uvádza, že v súčasnosti skúma zdroj tohto problému.